PLIK DO POBRANIA

Pobierz PDF 

Facebook

CIS CEKCYN

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY

Logo GLKS Cis Cekcyn

Cekcyn, 24 lutego 2024 r.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z zaktualizowanym regulaminem. 

 2. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w CykloCekcyn 2024 startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

 4. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 5. Wszyscy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów - mailowe zaproszenia na kolejne organizowane zawody.

 6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.

14. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Podczas odprawy zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach.

 2. Każdy zawodnik/zespół musi posiadać przez cały okres zawodów sprawny telefon komórkowy (nr podany podczas rejestracji).

 3. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz na mapach.

 4. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Organizatora jeśli wycofują sie z trasy.

 5. Organizatorzy zalecają zawodnikom posiadanie ubezpieczenia NNW.

13. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Na wszystkich trasach (oprócz 15km, TP15) będą punkty żywieniowe gdzie będą słodkie przekąski oraz będzie możliwość uzupełniania płynów.

 2. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

 3. Organizator zapewnia ciepły posiłek w bazie zawodów.

12. NUMERY STARTOWE

 1. Zawodnicy otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.

 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.

11. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie obowiązków: a) dokument tożsamości b) telefon, do którego numer mają organizatorzy c) kask rowerowy – uczestnicy trasy rowerowej 35, 50 i 100 km d) wskazane oświetlenie roweru na trasie TR40

 2.  Wyposażenie zalecane:

        a) kompas
        b) apteczka pierwszej pomocy (tabletki przeciwbólowe, bandaż, itd...)

10. MAPY I NAWIGACJA

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Skala map w zależności od długości trasy od 1:10 000 do 1:50 000. 

 2. Na trasach : pieszych 15, 25 i 50 km, rowerowej 35, 50 i 100 km zabronione jest korzystanie z urządzeń typu GPS w celu nawigacji, wyznaczania swojej pozycji w terenie. Dopuszczalne jest użycie narzędzi GPS do rejestracji przebiegu zawodów (rejestracja tzw. śladu).

 3. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane. Start oznaczony jest równobocznym trójkątem, meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

 4. Zabronione jest poruszanie się po obszarach zakazanych przez Organizatora, uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. 

9. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion lub kartkę formatu A4, oraz przyrząd do potwierdzania (perforator), chyba że organizator zdecydował inaczej o czym uczestnicy zostaną poinformowani przed startem.

 2. Zawodnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie

 3. W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK (lampionu lub kartki), powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW oraz fotografuje miejsce uznane za PK lub zapamiętuje charakterystyczne cechy punktu i przedstawia je na mecie celem uzyskania potwierdzenia i zaliczenia obecności na danym PK.

7. RYWALIZACJA

 1. Na trasie turystyczno - rodzinnej brak ograniczeń wiekowych do startu w zawodach. Aczkolwiek osoby niepełnoletnie zobowiązane są poruszania się na całości trasy pod opieką osób pełnoletnich. Na pozostałych trasach dopuszczony jest start osób od 15 roku życia, ale również i tutaj muszą one poruszać się pod stałym nadzorem osób pełnoletnich.

 2. Rywalizacja polega na potwierdzeniu swojej obecności na jak największej ilości Punktów Kontrolnych (dalej PK) rozstawionych w terenie w jak najkrótszym czasie. Zawodnicy odnajdują umieszczone w terenie PK na podstawie dostarczonej przez Organizatora mapy, na której punkty te będą oznaczone. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. W przypadku tras: rodzinnej, pieszej i rowerowej obowiązuje dowolna kolejność „zaliczania” PK. 

 3. Zawodnicy na danej trasie startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku.

 4. Zespoły tras: rodzinnej mają obowiązek zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Zespoły na trasie nie mogą się rozdzielać.

 5. Zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

 6. W czasie zawodów zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone

8. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja będzie prowadzona wedle następujących kryteriów: a) liczba zaliczonych punktów kontrolnych b) czas przybycia na metę. Przy takiej samej liczbie PK, o zwycięstwie decyduje czas. Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach, wymagane jest zaliczenie co najmniej jednego PK.

 2. Na trasach pieszych (TP15, TP25, TP50) oraz trasie rowerowej TR40, zawodnicy oraz zespoły, którzy przybędą na metę po upływie limitu czasu nie zostaną sklasyfikowani. Na trasach rowerowych TR50 oraz TR100 obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa) i 30 minut limitu spóźnień.

 3. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zespołu. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.

6. ZGŁOSZENIA, WPISOWE I ŚWIADCZENIA

 1. Dokładna procedura zgłoszenie udziału w imprezie została opisana w zakładce: https://www.ciscekcyn.pl/zglos-sie!

 2. W przypadku chęci otrzymania faktury, należy tę informację podać w momencie zapisywana się z podaniem danych odbiorcy dokumentu.

5. TRASY

W rywalizacji można wziąć udział na jednej z następujących tras, różniących się dystansem i limitem czasu. Na wszystkich trasach kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf. Start masowy.

 1. Trasa turystyczno - rekreacyjna 15 km. Osobno kategoria rodzinna i Open. Na trasie rodzinnej przynajmniej jedno dziecko musi być w wieku do 15 lat.

 2. Piesza 25 i 50 km. Trasa 50 km zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 3. Klasyfikacja indywidualna na obydwu dystansach.

 4. Rowerowa 50 i 100 km. Klasyfikacja indywidualna na obydwu dystansach.

 5. Trasa turystyczno - rekreacyjna rowerowa 40 km. Osobno kategoria rodzinna i Open. Na trasie rodzinnej przynajmniej jedno dziecko musi być w wieku do 15 lat.

4. MIEJSCE ZAWODÓW

Cekcyn, województwo kujawsko-pomorskie
Hala Widowiskowo-Sportowa, Cekcyn ul. Szkolna 41

3. TERMIN ZAWODÓW

Zawody rozegrane zostaną w dniu 29 czerwca 2024 r.

2. CEL ZAWODÓW

 • Popularyzacja pieszych i rowerowych zawodów na orientację, rajdów przygodowych, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku. 

 • Promowanie regionu w którym odbywają się zawody.

 • Popularyzacja imprez na orientację, – upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki.

 • Wyłonienie najlepszych zawodników/zespołów.

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 • Impreza ma charakter turystyczno – rekreacyjny.

 • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

 • Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

1. ORGANIZATOR

Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn
woj. kujawsko-pomorskie - Cekcyn
Data imprezy: 28 - 30 czerwiec 2024
Adres bazy: Hala Widowiskowo-Sportowa, Cekcyn ul.Szkolna 41

KOORDYNATOR RAJDU
Wszelkie informacje, pytania, zgłoszenia
Bogusław Krajna
krajnaboguslaw@wp.pl / glks.ciscekcyn@wp.pl
tel. +48 887 074 254

Oficjalna strona internetowa: https://www.ciscekcyn.pl/cyklocekcyn

CYKLOCEKCYN

28-30 czerwca 2024

SPIS TREŚCI

Regulamin

ul. Szkolna 2

89-511 Cekcyn

Glks.ciscekcyn@wp.pl

+48 887 074 254

+48 782 656 047

NA STRONIE

SOCIAL MEDIA

ADRES

KONTAKT

© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.

© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.